Registracija

PAS MUS VISI GAL

  *Vaiko vardas / Pavardė

  *Vaiko amžius

  *Telefonas

  *El. paštas

  *Pamokų tipas

  *Užsiėmimų vieta

  Iš kur apie mus sužinojote

  Žinutė

  TASYKLĖS

  1. Užsiregistravus į užsiėmimus, vieta rezervuojama vienai savaitei nuo registracijos patvirtinimo dienos. Neatvykus nurodytą dieną, vieta užleidžiama kitam dalyviui.
  2. Apie neatvykimą į užsiėmimus reikia informuoti el. paštu ar telefonu.
  3. Apie neatvykimą į pamoką privaloma informuoti likus 2 valandom iki pamokos pradžios. Priešingu atveju traktuojama, kad dalyvis pamokoje dalyvavo.
  4. Praleidus pamokas savaitę ar dvi, jas galima atidirbti su kita grupe iš anksto susitarus (per 4 savaites nuo grįžimo į pamokas dienos).
  5. Praleidus pamokas 3 savaites ir pristačius gydytojo pažymą, abonementinis mokestis mažinamas perpus.
  6. Praleidus pamokas 4 savaites ir pristačius gydytojo pažymą, mokamas tik vietos išlaikymo mokestis (15 €).
  7. Atostogos finansiškai nekompensuojamos.
  8. Abonementinis mokestis mokamas iki 15 einamojo mėnesio dienos už tą mėnesį. Nesumokėjus laiku, mokykla pasilieka teisę vietą užleisti kitam dalyviui.
  9. Standartinį mėnesį sudaro 4 savaitės. Jei mėnuo nestandartinis, mokykla nedidina bei nemažina mėnesinio mokesčio, nes per mokslo metus savaitės išsilygina.
  10. Už pamokas atsiskaitoma grynais pinigais arba pavedimu į mokyklos sąskaitą.

  PAS MUS VISI GAL