NVŠ programa

PAS MUS VISI GAL

  *Vaiko vardas / Pavardė

  *Vaiko amžius

  *Telefonas

  *El. paštas

  *NVŠ programa:

  *Miestas, kuriame lanko būrelį:

  NFORMACIJA

  1. NVŠ taikomas 1-4 klasių moksleiviams, besimokantiems pagal bendrojo ugdymo programas.
  2. NVŠ lėšomis gali būti finansuojama tik viena vaiko pasirinkta NVŠ programa (t.y. NVŠ krepšelio sutartis gali būti pasirašyta tik su vienu NVŠ teikėju).
  3. NVŠ krepšelio suma 20 Eur.
  4. Užpildę skiltį NVŠ KREPŠELIS į savo nurodytą el.paštą gausite užpildytą sutartį, kurią pasirašyti galėsite šiais būdais:
  5. elektroniniu/mobiliu parašu (pasirašytą sutartį reikia siųsti el.paštu: info@vaikugimnastika.lt);
  6. atsispausdinti, pasirašyti, pasirašius ir nuskanavus visus sutarties lapus į vieną PDF formato failą (fotografuota sutartis netinka) siųskite į el.paštą info@vaikugimnastika.lt

  PAS MUS VISI GAL