Užsiėmimų kainos

PAS MUS VISI GAL

VILNUS

1 kartas per savaitę

55 €

per mėnesį

2 kartai per savaitę

65 €

per mėnesį

Vienkartinis

15 €

už vieną apsilankymą

TRAKA

1 kartas per savaitę

40 €

per mėnesį

2 kartai per savaitę

50 €

per mėnesį

Vienkartinis

12 €

už vieną apsilankymą

KLAPĖDA

1 kartas per savaitę

40 €

per mėnesį

2 kartai per savaitę

50 €

per mėnesį

Vienkartinis

12 €

už vieną apsilankymą